Φοροελαφρύνσεις συνολικού ποσού 470 εκατ. ευρώ για περισσότερους από 5,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπουν οι διατάξεις για τη μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2019, που περιλαμβάνονται στο κατατεθέν στη Βουλή μίνι φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες με παραδείγματα για το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, με βάση τις ποσοστιαίες μειώσεις 10%-30% που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο ΕΝΦΙΑ του 2019 για τα φυσικά πρόσωπα θα είναι μειωμένος:

* κατά 30% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα συνολικής αξίας έως 60.000 ευρώ,
* κατά 27% για κάθε φορολογούμενο που κατέχει ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από 60.000 ευρώ και μέχρι 70.000 ευρώ,
* κατά 25% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από 70.000 ευρώ και μέχρι 80.000 ευρώ,
* κατά 20% για κάθε φορολογούμενο που κατέχει ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από 80.000 ευρώ και μέχρι 1.000.000 ευρώ
* κατά 10% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Και στον συμπληρωματικό

Οι παραπάνω μειώσεις θα ισχύσουν τόσο στον κύριο ΕΝΦΙΑ, που επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και στον συμπληρωματικό που επιβαρύνει επιπρόσθετα όσους κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2019 θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων που ίσχυσαν πέρυσι, κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2018. Επιπλέον, στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των μειώσεων δεν περιλαμβάνεται η αξία των εδαφικών εκτάσεων εκτός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγρών, αγροτεμαχίων κ.λπ.) που κατέχουν οι φορολογούμενοι.

Το όφελος

Σύμφωνα με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ε.Τ.»:

* Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% αφορά 3.488.820 φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι 60.000 ευρώ, ενώ από τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ κατά 20%-27% θα ωφεληθούν συνολικά 2.377.090 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 60.000 και μέχρι 1.000.000 ευρώ.
* Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% αφορά μόλις 14.706 φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Ταμείο…

Για τα φυσικά πρόσωπα, το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί για το έτος 2019 θα ανέρχεται σε περίπου 2,117 δισ. ευρώ έναντι 2,721 δισ. ευρώ το 2018. Δηλαδή το συνολικό ποσό φόρου το 2019 θα είναι μειωμένο κατά 604 εκατ. ευρώ ή κατά 22,2% σε σύγκριση με το 2018. Δεδομένου ότι η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται περίπου στο 80%-85%, το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί τελικά θα είναι μειωμένο περίπου κατά 470 εκατ. ευρώ, από 2,17 δισ. ευρώ το 2018 σε 1,7 δισ. ευρώ το 2019.

Η έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων έτους 2019 θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός του πρώτου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου. O φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η 1η εκ των οποίων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και οι επόμενες 4 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, 29 Νοεμβρίου 2019, 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα.