«Στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως η πανδημία, με την προστασία και τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, αλλά και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός ουσιαστικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την κοινωνική πολιτική», αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σε πάνελ του 10ου Regional Growth Conference, που πραγματοποιείται στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, την περίοδο της πανδημίας, η προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών τέθηκε σε απόλυτη προτεραιότητα «και καταφέραμε να τους προστατεύσουμε αποτελεσματικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ, παράλληλα, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα ουσιαστικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο έχει δύο άξονες, ο ένας έχει οριζόντια εφαρμογή και ο άλλος επικεντρώνεται στην προστασία των πλέον ευάλωτων».

Παράλληλα, η υφυπουργός Εργασίας ανέλυσε και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τόσο σε επίπεδο επιδομάτων και άμεσων ενισχύσεων όσο και σε επίπεδο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου, που απελευθερώνουν τις δυνατότητες και τον διαθέσιμο χρόνο των οικογενειών.

«Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συνιστά ενεργή κοινωνική πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου, η οποία, στη συνέχεια, απαρίθμησε ορισμένες από τις πιο σημαντικές δράσεις του υπουργείου, όπως είναι, για παράδειγμα, ο Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία, η ενίσχυση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, με στόχο την αποϊδρυματοποίηση, η κοινωνική επανένταξη των αστέγων, μέσω προγραμμάτων, όπως είναι το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία», τα σχολικά γεύματα, τα Κέντρα Κοινότητας, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα day camps το καλοκαίρι, κ.ά.

Μεταξύ άλλων, η κ. Μιχαηλίδου συμπλήρωσε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) στοχεύει στη μείωση της φτώχειας, στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην εξάλειψη των ανισοτήτων, μέσω της εξασφάλισης βελτιωμένης πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Τέλος, η υφυπουργός Εργασίας τόνισε τη σημασία δύο σημαντικών εργαλείων που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.