Eνα σύστημα επιλογής προϊσταμένων με κοινά κριτήρια σε Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ είναι η ουσία των ρυθμίσεων που φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, εξειδικεύονται οι οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν στις προϋποθέσεις, sτα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4674/2020). Ειδικότερα προβλέπεται:

1. Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα, εκλογικευμένα και σταθμισμένα, σε όλους τους υπαλλήλους να μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ανάλογα με την υπηρεσιακή τους πορεία, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φορέων του Δημοσίου και άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, προσδιορίστηκαν επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:

– Η εργασιακή απόδοση των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας 3ετίας σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης, ή

– η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος στα επίπεδα προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

2. Ως προς τις ομάδες κριτηρίων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας:

– Σταθμισμένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος σπουδών),

– Μοριοδότηση και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, καθώς η απόκτηση οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύει ικανότητες και δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός έργων, η διαχείριση χρόνου και πίεσης, καθώς και η κριτική σκέψη, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, με μικρότερη στάθμιση.

– Μείωση μοριοδότησης των σεμιναρίων προς αποφυγήν του φαινομένου της συγκέντρωσης πιστοποιήσεων για ιδιοτελείς λόγους και αλυσιτελείς ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό που άπτεται πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος.

– Καλύτερη στάθμιση του επιπέδου της γνώσης των ξένων γλωσσών.

– Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται διακριτά, ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης και ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενώ διαβαθμίζεται η μοριοδότηση σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο.

– Ο υπολογισμός για το χρόνο υπηρεσίας και σε θέσεις ευθύνης μοριοδοτείται σε μήνες έναντι ετών, προς όφελος των υποψηφίων.

3. Εναρμόνιση των διατάξεων του Κώδικα ΟΤΑ όσον αφορά στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια, στη διαδικασία και τα όργανα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ βαθμού με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Υπαλληλικού Κώδικα.