Κατάλογο με 100 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίοι αντιστοιχούν σε κλάδους επιχειρήσεων που θεωρείται ότι εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τον Ιούνιο λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών.

Ο κατάλογος δημοσιοποιήθηκε με απόφαση του αρμοδίου για φορολογικά θέματα υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου προκειμένου να καθοριστούν λεπτομερώς οι κλάδοι πληττόμενων επιχειρήσεων που εξακολουθούν να δικαιούνται και για τον μήνα Ιούνιο τη μείωση των ενοικίων επαγγελματικής στέγης κατά 40%.

Από τον κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει ολόκληρο ο «Ε.Τ.» προκύπτει ότι επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι κατά κύριο λόγω αυτές που εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες οικονομικές ζημίες από την πανδημία του κορονοϊού.

Στην απόφαση του κ. Βεσυροπούλου ορίζεται ότι κάθε επιχείρηση η οποία έχει ενεργό στις 20-3-2020 κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στον επισυναπτόμενο κατάλογο, καθώς και κάθε επιχείρηση που έχει ενεργό κατά τις 20-3-2020 ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα χρήσης 2018 έναν από τους αναγραφόμενους στον επισυναπτόμενο κατάλογο απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020.

Οι ΚΑΔ των κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται και το μήνα Ιούνιο και δικαιούνται απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης για το μήνα αυτό

(Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων)