Η ώρα του «λογαριασμού» του νέου ΕΝΦΙΑ έφθασε. Ο φόρος, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, ξόρκιζε και υποσχόταν ότι θα καταργούσε από το 2015, παραμένει σε ισχύ 4 χρόνια μετά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και αναμένεται να επιβαρύνει φέτος περισσότερα από 6,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και πάνω από 50.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα.

Το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχει αναρτήσει στους λογαριασμούς που τηρούν στο σύστημα TAXISnet οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2018. Μέσω των σημειωμάτων αυτών οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων θα καλούνται να πληρώσουν κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ σε 5 μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έως και τον Ιανουάριο του 2019.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, τα εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ θα αναγράφουν ποσά φόρων αυξημένα έως και πάνω από 500 ευρώ για 946.671 φυσικά πρόσωπα, που αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου των υπόχρεων ιδιοκτητών -φυσικών προσώπων. Το αποτέλεσμα αυτό θα έχει προκύψει από τις αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και τις παρεμβάσεις σε παραμέτρους υπολογισμού του κύριου και του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, που αποφάσισε και νομοθέτησε το υπουργείο Οικονομικών τον Ιούνιο. Από τους υπόλοιπους υπόχρεους ιδιοκτήτες, 3.995.181 (το 62% του συνόλου) θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ίδιο με πέρυσι, ενώ άλλοι 1.470.962 (το 23% των υπόχρεων) θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ μειωμένο σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα υπολογιστεί με βάση την ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2018 σύμφωνα με τα στοιχεία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών δηλώσεων Ε9 των ετών 2010-2018 που είναι καταχωρισμένες στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» του συστήματος ΤΑΧΙSnet, στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Παρά το γεγονός, όμως, ότι θα ληφθεί υπόψη η κατάσταση της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2018, ο προσδιορισμός των οφειλόμενων ποσών ΕΝΦΙΑ για όλους τους υπόχρεους θα γίνει με βάση τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν 5,5 μήνες αργότερα, από τις 12-6-2018, όταν έγινε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε μεγάλο αριθμό περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει επεξεργαστεί ο «Ε.Τ.» σε όσες περιοχές οι νέες αντικειμενικές τιμές ζώνης σημείωσαν σημαντική άνοδο, ο κύριος ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι αυξημένος κατά 3,57% έως και 53,33%. Αντιθέτως, ο κύριος ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν φέτος όσοι φορολογούμενοι έχουν ακίνητα σε περιοχές όπου καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις αντικειμενικών τιμών αφετηρίας (τιμών ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο), καθώς επίσης και σε περιοχές όπου οι αντικειμενικές τιμές ζώνης παρέμειναν αμετάβλητες στα 550 ευρώ ανά τ.μ. και στα 1.050 ευρώ ανά τ.μ.. θα είναι μειωμένος κατά 1,77% έως και 34,78%.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ταυτόχρονα με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών παρενέβη νομοθετικά, καταθέτοντας στη Βουλή και ψηφίζοντας διατάξεις με τις οποίες διευρύνθηκαν κατά 50 ευρώ το 1ο και το 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, ώστε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με ακίνητα σε «φθηνές» και «λαϊκές» περιοχές να μην μεταβούν σε υψηλότερα κλιμάκια υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ (όπου ισχύουν μεγαλύτεροι βασικοί συντελεστές φόρου), εξαιτίας αυξήσεων στις αντικειμενικές τιμές ζώνης.

Συγκεκριμένα:

α) Το ανώτατο όριο του 1ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2 ευρώ ανά τ.μ. αυξήθηκε από 500 σε 550 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίστηκε στα 551 έως 750 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 2ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,8 ευρώ ανά τ.μ. Ετσι σε περιοχές, στις οποίες οι αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 500 ευρώ ανά τ.μ. και μετά από μια αύξηση 10% έφθασαν στα 550 ευρώ ανά τ.μ. οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών παρέμειναν στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να διατηρηθεί στα 2 ευρώ ανά τ.μ. Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης παρέμεινε στα 550 ευρώ ανά τ.μ., ο κύριος ΕΝΦΙΑ του 2018 θα είναι μειωμένος για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές «έπεσαν» από το 2ο στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του φόρου, οπότε ο συντελεστής με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο φόρος μειώθηκε αυτόματα από τα 2,8 στα 2 ευρώ ανά τ.μ.

β) Το ανώτατο όριο του 3ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,9 ευρώ ανά τ.μ. αυξήθηκε από 1.000 σε 1.050 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίστηκε στα 1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 4ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής 3,7 ευρώ ανά τ.μ. Ετσι σε περιοχές στις οποίες οι αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 800-1.000 ευρώ ανά τ.μ. και μετά από την επιβολή αυξήσεων έφθασαν τα 1.050 ευρώ ανά τ.μ. οι ιδιοκτήτες των ακινήτων παρέμειναν στο 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2,9 στα 3,7 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να διατηρηθεί στα 2,9 ευρώ ανά τ.μ. Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.050 ευρώ ανά τ.μ., ο κύριος ΕΝΦΙΑ του 2018 θα είναι μειωμένος για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές «έπεσαν» από το 3ο στο 2ο κλιμάκιο υπολογισμού του φόρου, οπότε ο συντελεστής με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο φόρος μειώθηκε αυτόματα από τα 3,7 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ.

Εξαιτίας των παραπάνω τροποποιήσεων, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων θα καταβάλουν φέτος ίδια με πέρυσι ποσά κύριου ΕΝΦΙΑ καθώς παρέμειναν στο ίδιο κλιμάκιο συντελεστή κύριου φόρου, είτε επειδή οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων τους έμειναν αμετάβλητες είτε επειδή ακόμη και μετά τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των αντικειμενικών τιμών δεν προκλήθηκε μετάβασή τους σε άλλα υψηλότερα ή χαμηλότερα κλιμάκια επιβολής του φόρου.