Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για την επιστράτευση ιδιωτών γιατρών με έδρα τη Δυτική Κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η επιστράτευση ξεκινά από τις 12 Ιανουαρίου και για διάστημα ενός μήνα. Οι ειδικότητες των γιατρών που θα επιστρατευτούν είναι πνευμονολόγοι, παθολόγοι, αναισθησιολόγοι και γενικοί ιατροί.

Η επίταξη ιατρικών υπηρεσιών δεν αφορά γιατρούς που έχουν επιστρατευτεί στο παρελθόν.