Απογραφή 2021: Η 22η απογραφή του ελληνικού κράτους ξεκίνησε. Οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχουν αρχίσει να διανέμουν στις κατοικίες τους κλειστούς ανώνυμους φακέλους με τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής», με τους οποίους θα μπορούν οι πολίτες να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά.

Με σύνθημα «Ολοι μετράμε», η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 γίνεται εν μέσω πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω της πανδημίας, αλλά και με εξίσου πρωτόγνωρα μέσα, όπως είναι η υψηλή τεχνολογία. Βέβαια, όσοι συμπολίτες μας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιλέξουν την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή έως και τις 26 Νοεμβρίου, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη γνωστή διαδικασία της προσωπικής συνέντευξη «πόρτα πόρτα».

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν μέσω της εφαρμογής αυτοαπογραφής:

  • Να απογράψουν την κατοικία της μόνιμης διαμονής τους, δηλαδή την κατοικία στην οποία διαμένουν συνήθως.
  • Να απογράψουν τα μέλη του νοικοκυριού (άτομα που διαμένουν μόνιμα στην κατοικία, είτε έχουν μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας είτε όχι).
  • Να απογράψουν άτομα που φιλοξενούνται προσωρινά στην κατοικία τους κατά το διάστημα διενέργειας της απογραφής, τα οποία δεν θα απογραφούν στη μόνιμη κατοικία τους επειδή δεν υπάρχει σε αυτήν άλλο άτομο για να τα απογράψει και δεν θα επιστρέψουν στη μόνιμη κατοικία τους εντός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της απογραφής.
  • Να απογράψουν τη δευτερεύουσα και την εξοχική τους κατοικία, καθώς και κατοικίες που ανήκουν στην ιδιοκτησία τη δική τους ή των άλλων μελών του νοικοκυριού και είναι κενές για οποιονδήποτε λόγο.
  • Κατά τη διαδικασία της απογραφής θα ζητηθεί να συμπληρώσουν, πέρα από τα στοιχεία των μελών του νοικοκυριού, στοιχεία για τις μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας, καθώς και πληροφορίες για πρώην μέλη του νοικοκυριού, τα οποία μετανάστευσαν στο εξωτερικό από το 2010 και μετά.