Συγκρατημένα αισιόδοξες εμφανίζονται οι προοπτικές προσλήψεων των Ελλήνων εργοδοτών για το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με έρευνα Manpower.

Αναλυτικά, το 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 11% μείωση και το 74% καμία αλλαγή. Οι συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης που προκύπτουν ανέρχονται σε +3% και αν κι ενισχύονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποδυναμώνονται κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Μάλιστα, το 39% των Ελλήνων εργοδοτών αναμένει να επιστρέψει στα προ-COVID-19 επίπεδα προσλήψεων εντός των επόμενων 12 μηνών, ενώ παγκόσμια το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 41%..

Από τους Ελληνες εργοδότες που προβλέπουν επιστροφή στα προ-COVID-19 επίπεδα προσλήψεων εντός των επόμενων 12 μηνών, η ισχυρότερη τάση προέρχεται αυτούς που ανήκουν στον Τουρισμό (58%), στις Κατασκευές (44%) και την Πρωτογενή Παραγωγή (40%).

«Αντιμετωπίζοντας το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, η μελλοντική έρευνα για τις προθέσεις των προσλήψεων των εργοδοτών το πρώτο τρίμηνο του 2021 εμφανίζει ενθαρρυντικά στοιχεία για την αγορά, αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως την ισχυρότερη σε προθέσεις προσλήψεων εργαζομένων σε ολόκληρη την ευρύτερη περιφέρεια EMEA», δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της Manpower Group Ελλάδας.

Οι εργοδότες προσδοκούν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων και στους επτά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Ο ισχυρότερος ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +19%.

Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών επίσης καταγράφουν αξιοσημείωτα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +12%, ενώ Προοπτικές της τάξης του +11% καταγράφονται σε δύο κλάδους – στον τομέα Χρηματοοικονομικών και Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής.

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών επίσης προβλέπουν σταθερές αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +7%, ενώ Προοπτικές +2% και +1% καταγράφονται στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και στον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα.

Αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Την ισχυρότερη αγορά εργασίας αναμένουν οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν υγιείς Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +24%.

Παράλληλα, Προοπτικές της τάξης του +11% και +8% καταγράφονται στις κατηγορίες των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ενώ οι εργοδότες των πολύ μικρών επιχειρήσεων αναμένουν αβέβαιο κλίμα προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -1%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν βελτίωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις μεσαίες όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν σχετικά σταθερές προοπτικές προσλήψεων.