Από την Τετάρτη 16 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης οι πληττόμενες από την πανδημία τουριστικές επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ και το ανώτατο ποσό ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, διαμορφώνεται στα 400.000 ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, και ειδικότερα σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, σε τουριστικά πρακτορεία, καθώς επίσης σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

Προϋποθέσεις

Για να τύχουν ενίσχυσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31η.12.2020.

* Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας), μισθωτής, κατά το 2019.

* Να έχουν μέχρι την 31η.12.2020 ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους.

* Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

* Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

* Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Μυστικά

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική, μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του 2019, εφόσον έχει επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.λπ.) και σε 2,5% εάν έχει άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός 2019 ή 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση μπορεί να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5%, ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Στις επιχειρήσεις που κατά το 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5%, ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα επί του συνολικού ή του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους 2020.

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα (16/6) οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, έως τις 29/9, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).