Το ψηφιακό «κεφάλαιο» για την έναρξη ατομικής επιχείρησης από τον υπολογιστή, με λίγα μόλις κλικ, μέσω του gov.gr θα βάλει μέχρι το τέλος του έτους το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να απαλλάξει του πολίτες από περιττή γραφειοκρατία, αλλά και ταλαιπωρία.

Oπως αναφέρουν στον «Ε.Τ.» κύκλοι του επιτελείου της Φραγκούδη, μέχρι τώρα η διαδικασία έναρξης όλων των άλλων μορφών επιχειρήσεων είχε απλοποιηθεί, εκτός από την ατομική, παρά το γεγονός ότι αυτές αποτελούν το 75%-80% του συνόλου των εταιριών.

Το συγκεκριμένο project αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικό στοίχημα του αρμόδιου υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς θεραπεύει μια παθογένεια για την οποία γινόταν λόγος και διακηρύξεις για δεκαετίες.

Απλοποίηση

Στόχος της νέας διαδικασίας είναι κατ’ αρχάς να μειωθούν σημαντικά τα βήματα που απαιτούνται σε φορείς (προεγγραφή σε Επιμελητήριο και ΕΦΚΑ και μετέπειτα εγγραφή στους δύο αυτούς φορείς). Επιπλέον, με τη νέα διαδικασία θα μειωθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς, ενώ θα καταργηθούν και επιμέρους διαδικασίες που προσθέτουν επιπλέον διοικητικό βάρος. Σημειώνεται ότι το έργο αυτό ξεκίνησε με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλου, και σε συνεργασία με τον υφυπουργό, Γιώργο Γεωργαντά.

«Η απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών βάζει τέλος σε χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ενισχύοντας τη δημιουργία ενός φιλικού και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επίκεντρο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε απλούστευση και ψηφιοποίηση είναι ο πολίτης και η διευκόλυνση της καθημερινότητάς του. Περίπου ένα χρόνο πριν, με την ψηφιακή δήλωση γέννησης διευκολύναμε σημαντικά τους νέους γονείς σε μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους. Σήμερα με την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε για χιλιάδες νέους επαγγελματίες, σε μια επίσης ξεχωριστή στιγμή, τις καλύτερες προϋποθέσεις για το πρώτο τους επιχειρηματικό βήμα», σημειώνει στον «Ε.Τ.» ο κ. Χριστόπουλος.

Η διαδικασία μέχρι σήμερα

Σήμερα, για να κάνει ένα νέος επιχειρηματίας έναρξη ατομικής επιχείρησης, απαιτείται να μεταβεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο και να καταθέσει μια σειρά δικαιολογητικών ώστε να εκδώσει βεβαίωση προεγγραφής από το ΓΕΜΗ. Ακολούθως να μεταβεί σε κατάστημα του ΕΦΚΑ καταθέτοντας μια σειρά νέων δικαιολογητικών για να εκδοθεί βεβαίωση προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ. Οι δύο παραπάνω βεβαιώσεις αποτελούν δικαιολογητικά για την αίτηση έκδοσης βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην ΑΑΔΕ, αλλά δεν είναι τα μόνα. Ενδεικτικά αναφέρονται επιπλέον δικαιολογητικά, όπως το αντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας, υπεύθυνες δηλώσεις, μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας για την έδρα της επιχείρησης, ασφαλιστική ενημερότητα κ.ά.

Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Εναρξης Εργασιών από την ΑΑΔΕ ο πολίτης πρέπει να επισκεφθεί και πάλι το ΓΕΜΗ και τον ΕΦΚΑ ώστε να μετατρέψει την προεγγραφή σε οριστική εγγραφή. Συμπερασματικά, για να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης ο πολίτης χρειάζεται μέχρι σήμερα 5 επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να συνυπολογίζονται οι υπηρεσίες όπου πρέπει να μεταβεί για να εκδώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Νέο… τοπίο

Με τη νέα διαδικασία, για να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην έναρξη ατομικής επιχείρησης, θα πρέπει να διαθέτουν «ενεργό» ελληνικό ΑΦΜ και οι πολίτες τρίτης χώρας να διαθέτουν άδειας διαμονής που να είναι σε ισχύ και να τους επιτρέπει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Η ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας καταλήγει στην έκδοση του εγγράφου «Βεβαίωση Εναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου» μέσω gov.gr.

Με την έναρξη της νέας πλατφόρμας, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2020, οι νέοι επιχειρηματίες θα εισέρχονται στην ειδικά διαμορφωμένη εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Τaxisnet.

Επειτα, κατά τη διαδικασία αυθεντικοποίησης, διενεργούνται έλεγχοι στο Φορολογικό Μητρώο για την εγκυρότητα των στοιχείων του ΑΦΜ. Αν δεν ικανοποιηθούν οι έλεγχοι, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και ενημερώνεται προκειμένου να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδο των χρηστών στο σύστημα, επιλέγεται ο τρόπος με τον οποίο επιθυμούν να συνδεθούν στην εφαρμογή. Ειδικότερα, εισέρχονται στην εφαρμογή είτε οι ίδιοι προσωπικά επιλέγοντας το πεδίο σύνδεσης «ίδιας χρήσης» είτε εκπρόσωπός τους αντ’ αυτών και για λογαριασμό τους, επιλέγοντας το πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου».

Στην περίπτωση επιλογής του πεδίου της «ίδιας χρήσης», στην οθόνη του χρήστη εμφανίζονται βασικά προσωπικά στοιχεία του αιτούντος προ-συμπληρωμένα.

Ακολούθως, οι χρήστες επιλέγουν τον τύπο της έδρας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, επιλέγουν i. Ιδιόκτητης Εδρας και ii. Μη ιδιόκτητης Εδρας. Τα στοιχεία και στις δύο περιπτώσεις αντλούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Οι χρήστες καταχωρίζουν τον εμπορικό τίτλο της επιχείρησης, ο οποίος ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, και εφόσον το επιθυμούν επιλέγουν και διακριτικό τίτλο. Τόσο ο εμπορικός τίτλος όσο και ο διακριτικός μπορούν να αποδοθούν και στην αγγλική γλώσσα. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως θα δίνεται η δυνατότητα να γίνεται και προέλεγχος του διακριτικού τίτλου βάσει διαθεσιμότητας, μέσω της διασύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕΜΗ.

Στη συνέχεια, καταχωρίζουν διάφορα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα επικοινωνίας και ιστότοπο), αλλά και επιπρόσθετα στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως κατηγορία βιβλίων, τρόπο ένταξης, στοιχεία ΦΠΑ, καθώς και στοιχεία δραστηριότητας και διεύθυνση κατοικίας.

Μετά τα παραπάνω βήματα, η διαδικασία ολοκληρώνεται κι εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΑΑΔΕ.

«Η ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός φιλικότερου και πιο απλού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στόχου που αποτέλεσε εξ αρχής προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής – ενδυναμώνουμε την επιχειρηματικότητα και ενισχύουμε συνολικά την ελληνική οικονομία», αναφέρει στον «Ε.Τ.» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.